facebook_page_plugin

Képzőművészeti tanszak hírei

Szemleplaki.jpg

Szemle megnyitó Youtube videó

Szemle, 2019-05-16. megnyitó szöveg/ Pápai Fruzsina Menta művészettörténész

Tisztelettel köszöntöm a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium művésztanárait, diákjait és a kiállítás megnyitón résztvevő kedves vendégeinket.

Ha „megszemléljük” a Napóleon-ház falain kiállításra kerülő anyagot, láthatjuk, hogy sokszínűsége ellenére, mégis egységes képet alkot. Ez hasonlóképpen van az iskolában is.  A három szakon: festőn, szobrászon és grafikán a diákokat az iskola közössége fogja össze, itt élve és alkotva, kölcsönösen hatnak egymás munkájának fejlődésére.
A kiállított alkotások tükrözik a klasszikus művészeti érdeklődésen túl a jelen korban önmagukat a műveiken keresztül megvalósítani vágyó művésznövendékek szabadságát.
Kreatív témaválasztások és műfajok sokaságát láthatjuk a kiállítótér falain, amelyek párosulnak az adott képzőművészeti technikák elsajátításával és igényes megvalósításával. Mindhárom szakon tanuló diákok munkái figyelemre méltóak, mind a tervezés és a kivitelezés terén is. A technikai megvalósításon túl azonban az is érződik, hogy mind a fiatal alkotók, mind tanáraik számára fontos, hogy a műalkotások élettel, érzelemmel teltek legyenek, és kifejeződjön bennük az alkotó szándéka. A diákok nemcsak a linóleum metszés, rézkarc, mintázás, akril-és olajfestés mikéntjét sajátítják el, hanem magukkal vihetnek az iskola falai közül egy olyan érzelmi muníciót, amely akár hatással lehet a további pályaválasztásukra, életszemléletükre.

Kedves Mesterek és Diákok!
E kiállítás nektek és rólatok szól. A sok energia, amelyet a tanév során az alkotómunkába fektettek érződik a tárlat egészén.
A  Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium volt diákjaként szeretnék sok sikert és szerencsét kívánni nektek a további értékes munkához!
Gondolataimat művészettörténésztől talán nem megszokott módon Winston Churchill szavaival szeretném zárni:

„A siker nem végleges,
A kudarc nem végzetes,
Csak az számít, van e bátorságod a folytatáshoz.”

 

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:
2019. február 21. (csütörtök) 9.00-12.00 vagy 13.00-16.00,
pótnap: 2019. február 28. (csütörtök) 9.00-12.00

Képzőművészeti képzés felvételi követelményei

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

  • Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (max. 100 pont).
  • Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
  • Képességvizsgálat (manuális készség, kreativitás, látásmód): helyszíni rajzként egy portrét kell készíteni modellről, A3-as méretben, szabadon választott technikával, továbbá az otthon készült rajzok (egy mappában, névvel ellátva: tanulmányrajzok, csendéletek, önarckép, referenciaanyagok, a szaknak megfelelő tárgyak) kerülnek elbírálásra.
  • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont)
  • Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

Joomla templates by a4joomla