facebook_page_plugin

A beiratkozás ideje:
 

2017. április 20. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8:00 - 19:00 óra között

A telefonon korábban egyeztetett időpontban várjuk az alkalmassági megtekintésen megfelelt gyermekek szüleit!

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
-         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
-         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
-     Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás, amely lehet
•         óvodai szakvélemény –eredeti példány
•         járási szakértői bizottság szakértői véleménye
•         sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.
- Ahit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat. (6. számú melléklet)
A letölthető mellékletekVárjuk a leendő első osztályos tanulóinkat és szüleiket!

 

Intézményvezetés

Joomla templates by a4joomla