facebook_page_plugin

Képzőművészeti tanszak hírei

A 2022/23-es tanévben a versenyt a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium hirdeti meg

A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

Kategóriák:

     I. kategória: Az 1–4. évfolyamos tanulók élmények ábrázolásával, mesék, elbeszélések, versek illusztrációival pályázhatnak. (Az alkotás mérete és technikája szabadon választott.)
    II. kategória: Az 5–6. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.
    III. kategória:    - A 7. évfolyamos tanulók számára kétfordulós, felmenő rendszerű. A döntőbe jutottak helyben megoldandó feladatot kapnak.
     A 8. évfolyamos tanulóknak egyfordulós.
    IV. Kategória: A 9–13. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.

Az emelt óraszámban tanulók minden kategóriában külön versenyeznek.

Kérjük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe: egy diák, csak egy tablón elhelyezett 2 vagy 2-nél több alkotással versenyezhet, csak a legjobbnak ítélt műveket juttassák el hozzánk!

 Fontos! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pontos leltári lap nélkülözhetetlen.


A beküldött munkák ezek alapján vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor.
Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is!
A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen jól láthatóan, kivehetően elkülönítve. Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2023. február 10. péntek.
7. évfolyamos II. forduló: 2023. február 17. péntek.
Várhatóan a díjkiosztó időpontja: 2023. március 23-24. csütörtök-péntek.

 

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére. (portán hagyható)
Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona, ( 30/360-0482,

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

TÉMÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

 1–4. ÉVFOLYAMON

Választható témák:

1-2. évfolyam: Átélt élmények ábrázolása, hallott, olvasott történetek, mesék, mondák, versek illusztrálása, vizuális megjelenítése.

1-2. és 3-4. évfolyam: A Petőfi évhez kapcsolódóan Petőfi verseinek illusztrálása témakörönként a tablón. Ilyen témakör lehet például: családi ünnepek, évszakok, tájábrázolás, amelyen Petőfi verseinek világa jelenik meg. 

Az 1-2. évfolyamon egy tanuló egy 50x70-es tablón, legalább két, különböző technikával készült munkát küldjön be.

A 3-4. évfolyamon az 50x70-es méretű tablót kérünk készíteni, amelyen legalább két vagy több alkotás, különböző technikákkal készült, egy témakörön belül. A választott témakör legyen feltüntetve a tabló elején.

5–6. ÉVFOLYAMON (választható feladat)

Témák:

1. „A legkedvesebb természeti formám”
2. Korstílusok gyermekszemmel (az őskortól a reneszánszig)

Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x100cm. (Ez utóbbi középen összehajtható!)
A1. A választott természeti forma formai-, színtani elemzése, élőhelyének, lelőhelyének, felhasználási formájának bemutatása. Készülhetnek tanulmányrajzok, vázlatok, mozgásfázisok, dekoratív, szimbolikus megjelenítések, …stb, sokféle technikával.

A természeti forma témakört tárgyalkotás egészíti ki. Szabadon feldolgozható, kreatív tárgyalkotás, esztétikus kivitelben, lehetőleg újrahasznosított anyagból.

2. Korstílusok gyerekszemmel, feladatnál egy választott művészettörténeti kor, annak egy témakörének sokféle technikával, sajátos szemszögből, feldolgozott anyagát kérjük a tablón megjeleníteni.

7–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK:                                                                         

Téma:1.  Térábrázolás, táj/város/falu/szobabelső /külső-, belső tér

          2. Barangolás a művészettörténeti korokban: a barokktól napjainkig

A témák megoldása: A kiválasztott téma portfóliószerű bemutatása. Tanulmányrajzok esetében, nézeti rajzok, perspektivikus szerkesztések, folyamatábrák, látványterv a témához kapcsolódó formákról, a formák és a színek kapcsolata, dekoratív felületek tervezése.
A választott tér bemutatásakor felhasználhatók művészettörténeti, iparművészeti, technikatörténeti ismeretek, gyűjtőmunkák. A számítógépes ismeretekkel rendelkező tanulók alkalmazhatják ezeket az ismereteiket is.

Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x 100cm, utóbbi középen összehajtható!

7. évfolyamon

 Figyelem! A 7. évfolyamon idén is lesz második forduló. A behívott, (kiemelkedő munkát beküldő) 7. évfolyamos versenyzőket a tablójukon bemutatott témához illeszkedően,  annak tovább gondolásával, saját, választott új technikai megoldással, helyben (iskolánkban) versenyeztetjük, 2023. február 17-én, pénteken.

Kérjük, hogy a tablók elején, esztétikus, jól látható módon tüntessétek fel a tanuló nevét, évfolyamát, iskoláját, felkészítő tanárát. Az emelt óraszámban tanulók ezt is jelezzék.

Az értékelésnél a zsűri a tablók és a tárgyak esetében is a vizuális megfigyeléseknek, az elemzéseknek a mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, a tanuló kifejező készségét, kreativitását, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓINAK

Idei téma: „TÉRHATÁS, TÉRÉLMÉNY”

Háromdimenziós térben élünk, mozgunk, tevékenykedünk. Ez életünk színtere éppúgy, mint a végtelenség. A térhatást átéljük, elképzeljük, létrehozzuk, rajzzal, építéssel és fantáziával. Ismerjük és használjuk a különböző térábrázolásokat, de képzeletünk kiléphet a megszokott térdimenziókból. A téma lehetőséget ad, hogy a térrel kapcsolatos egyéni érzéseinkről, véleményünkről, tudásunkról adjunk képet, a képző- és alkalmazott művészet műfajaiban.

A téma választható területei és feladatai:

 1. Képzőművészeti alkotás (választható)
  a.) Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi formában ábrázol, kifejez valamilyen valóságos vagy elképzelt teret, tereket. Az alkotások megidézhetik téri környezetének múltját, kifejezhetik jelenét, elképzelhetik jövőjét.
  b.) „Környezetalakítás” Tervezze meg üres, unalmas, vagy érdektelen falak (tűzfalak) térhatású kifestését. Beadandó az eredeti fal fotója és az elképzelt, átalakítás utáni látványának képe. A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Javasoljuk az A/3-as méretet.

Mindegyik témához:

A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Beküldhető grafika, képregény, festmény (javasoljuk a vízbázisú festékeket), plasztika, fotó. Készíthető mű a kortárs képzőművészet műfajaiban is, így pl. installáció grafikai minőségű terve vagy fotódokumentációja. Digitális formában nem küldhető be alkotás, csak kinyomtatva. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három (fotónál öt) darabból állhat.

2. Kommunikatív tervezés (választható)
a.) Készítsen térhatású vagy térbeli (3 dimenziós) logót, azaz logotypiát az idei témával: TÉRHATÁS.
Beadandó: a vázlatok, tervek mellett eredeti méretű, színhű, térhatású logó vagy térbeli logó. Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített.
b.) Tervezzen olyan játékot vagy társasjátékot, melynek meghatározó eleme a térrel való játék, vagy a tér valamilyen sajátsága, megjelenése, ábrázolása. A beküldött munka lehet valamilyen régi játék jelentősen átdolgozott, újszerű változata (ebben az esetben kérjük megadni az eredeti játékot), de kialakíthat teljesen új, eredeti játékot is. Beadandók: a játék, és ha szükséges, a dobozának eredeti méretű, színhű makettje, továbbá a szabály leírása. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített.
 

I3. Iparművészet, téralakítás (választható)
a.) Tervezzen olyan ruhadarabot, ruhát, amely formájával, mintázatával, színével korrigálja egy testalak előnytelen sajátságát. Beadandó az alak kontúrrajza és az alak a tervezett ruhával, a ruha jellegrajza, az anyagok és technikák jelölésével M 1:10-es léptékben, valamint a terv alapján elkészített kicsinyített, vagy valódi nagyságú ruhadarab. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített.
b.) Tervezze meg egy iskola tan-, osztály-, rajz-, ill. klubterme közül valamelyiket, olyan teret, amely jól alkalmas tanulásra, munkára, alkotásra, közösségi programra. A terv kiindulópontja lehet egy jelenlegi terem, de lehet egy elképzelt tér is. Előbbi esetben kérjük, mellékelje az eredeti terem fotóját!

Beadandó:  az iskolai tér berendezett alaprajza 1:25-ös léptékben (1m = 4 cm), a belső tér színes, látszati képe, jelölve a berendezést, az anyagokat, A/3-as méretben.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2023. február 10. péntek.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen:
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium.
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére. (portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona, ( 30/360-0482
.

 rafemi_facebookra.jpg

RAFE-mini.jpg

-

Beszámoló a XI. rajz- festő, mintázó versenyről

A 2022. november 18-án megtartott versenyre 23-an jelentkeztek, megyénkből és azon kívülről is, a 7-8. évfolyamos tanulók.

A verseny célja, hogy felkutassa a tehetségígéreteket és felkeltse az érdeklődést az intézmény iránt, segítsen a pályaválasztásban.

Rajz kategóriában erős volt a mezőny, két 3. helyezett is lett.

Négy versenyző indult a festő kategóriában, ahol  kettő első díj került kiosztásra.

A mintázás csiga/ csiga motívum feladatánál fantáziadús, remek alkotások közül választott a zsűri három kiváló alkotást.

 A díjazott munkákról kategóriánként szakmai véleményt  adott a zsűri.

Győr, 2022. november 18.

Milanovich Lászlóné Ildikó
a verseny főszervezője

 

Rajz kategória díjai

 1. díj Farkas Alma

Jó kompozíciós érték, gazdag tónushasználat, anyagszerű megjelenítés jellemzi. Külön megemlítve a gránátalma kiváló ábrázolását.

 1. díj Nagy Helga

Helyes kompozíció, bátor eszközhasználat jellemzi. Kiváló az üvegpalack anyagszerűsége, a megcsillanó reflexekkel.

 1. díj Omo Emma

Jó képi elrendezés, gazdag tónushasználat, érzékiség jellemzi.

 1. díj Takács Emese Júlia

Jó kompozíció, finom tónusozás, jó szerkezeti rajz jellemzi.

 

Festő kategória díjai

 1. díj Horváth Dia

Horváth Diána - F.JPG

A rövid idő ellenére teljes képiségű  a munkája. Jellemzői: anyagszerűség, festőiség, külön kiemelve, hogy bátran festette meg a virágot, ami nagyon bonyolult, de megbirkózót vele.

 1. díj Hunyadi Orsolya

A kiszabott idő alatt kettő munkát készített, rajzát is nagyon festői módon oldotta meg, a festmény pedig kiváló jártasságot mutat az akvarell technikában.

 1. díj Nagy Rozina

Jó kompozíció jellemzi, szerkezetileg festőileg kiváló, befejezetlensége ellenére is teljes képet mutat.

 

Mintázó kategória díjai

 1. DÍJ Horváth Dia

A legprecízebben megmunkált és „körbemintázott” munka miatt kapja a díjat.

 1. DÍJ Fábián Anna Cecília

Formailag legszebben és legpontosabban felépített munka, kiemelkedően „körbemintázott” szobrászati forma miatt kapja a díjat.

 1. DÍJ Nagy Helga Ágnes

Szabad felület kialakítás és a kifejező forma, kreatív hozzáállás miatt kapja a díjat.

KÜLÖNDÍJ (oklevél) Ballagi Luca

 Élethű csiga izomzat és testábrázolás, viszont a csigaház elnagyolt, ezért különdíjat kap, és nem a 3 díjazott közé vettük be.

Azokat is szóbeli dicséretben részesítünk, akik kreatívan kezelték a témát, és valamilyen viccet rejtettek el a mintázott műben.

Joomla templates by a4joomla