facebook_page_plugin

Képzőművészeti tanszak hírei

A lentebb látható füzet az iskolánkban tartott történelem klub beadott pályaműve a Történelmi Képregény Rajzolói pályázatra. A pályázat témája Balassi Bálint halála volt, a kiértékelésére Esztergomban a 2. Történelmi Képregény Fesztiválon került sor. A pályamunkánk 3. helyen végzett, és a nyeremények egy részét az iskolának adományoztuk.

A képregény Ágoston Dóra grafitrajzaival, és Mayer Roland digitális utómunkájával készült. Írta és tervezte a Történelem klub.

töriklub.jpg
A Történelem Klub tagjai: Ágoston Dóra, Bajcsi Nóra, Mayer Roland, Meizer Eszter, Poldauf Vanessa, Radis Agapi Athanasia, Szabó Viktória, Varacskai Krisztina, Zsidek Dóra.
Közreműködő tanárok: Asbóth Anna és Patonai Gábor
1 roli.jpg2 roli.jpg

3 roli.jpg4 roli.jpg

5 javított.jpgRolinak.jpg

 

A 2019/20-as tanévben a versenyt a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium hirdeti meg
A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

Kategóriák:

1. kategória: Az 1–4. évfolyamos tanulók élmények ábrázolásával, elbeszélések, versek illusztrációival pályázhatnak. (Az alkotás mérete és technikája szabadon választott.)
2. kategória: Az 5–6. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk. (A rajztagozatos tanulók külön versenyeznek.)
3. kategória:    A 7. évfolyamos tanulók számára kétfordulós felmenő rendszerű feladatmegoldó versenyt hirdetünk. A 8. évfolyamos tanulóknak egyfordulós. (A rajztagozatos tanulók külön versenyeznek.)
4. kategória: A 9–13. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.

Kérjük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe: egy diák, csak egy pályaművel versenyezhet. Kérjük, hogy csak a házi versenyeken legjobbnak ítélt műveket juttassák el hozzánk!

Fontos! Az elmúlt évek tapasztalata alapján a pontos leltári lap nélkülözhetetlen. A beküldött munkák ezek alapján vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor. Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is! A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen jól láthatóan elkülönítve.
Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2020. február 06. csütörtök.
7.
évfolyamos II. forduló : 2020 február. 20. csütörtök.

A díjkiosztó időpontja várhatóan 2020. március 05-06. csütörtök-péntek.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére
. (portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona, tel: 30/360-0482
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TÉMÁK AZ ALAPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

1–4. ÉVFOLYAMON

Választható témák:
Átélt élmények ábrázolása, hallott, látott történetek, mesék, mondák, versek illusztrálása, vizuális megjelenítése, vagy olyan élmény, irodalmi alkotás illusztrálása, amelyben a cirkusz világa jelenik meg.  Az 1-2.és a 3-4. évfolyamon is egy tanuló egy alkotást küldhet be, a 3-4. évfolyamon az 50x70-es méretű tablót értjük az egy munka alatt.

5–6. ÉVFOLYAMON

Téma: 1. A cirkusz világa – a porond állatai: lovak, oroszlánok, …..stb).
2
. Korstílusok gyermekszemmel (az őskortól a reneszánszig)

Mindkét feladat rajzi dokumentumait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x100cm. ( Ez középen összehajtható legyen!)

A cirkusz világa, -természeti formák, állatok -téma megoldása két részből áll:
a., Tabló készítése a választott állat grafikus, formai elemzése: tanulmányrajzok, vázlatok, mozgásfázisok…stb. készítésével. Lehet színtani elemzés, formaredukció, dekoratív felülettervezés, az elemzett forma képbe komponálása, kiegészítve a forma és színtani elemzések rajzi dokumentációjával, a tárgykészítés mozzanataival…stb.

b., Tárgyalkotás, ami a feladat egy kiválasztott, központi elemének  a megalkotása, a tanuló által választott anyagból, ami lehetőleg újrahasznosított. A választott formát tovább fejlesztheti más, képzeletbeli figurává alakíthatja.

7–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK:               

Téma: 1. Mesterséges formák világa – vagy emberábrázolás
A cirkuszban használt mesterséges formák,
cirkuszi sátor, eszközök…..stb. rajza, vagy emberábrázolás, a porond művészei: artisták, bohócok, idomárok….stb.
2.
Barangolás a művészettörténeti korokban: a barokktól napjainkig.

Mindkét feladat rajzi dokumentumait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x100cm. ( Ez középen összehajtható legyen!).
A cirkusz világa, (mesterséges formák) téma megoldása:

A kiválasztott téma portfóliószerű bemutatása. Tanulmányrajzok, nézeti rajzok, axonometrikus ill. perspektivikus szerkesztések, folyamatábrák, látványterv a témához kapcsolódó formákról, a formák és a színek kapcsolata, dekoratív felületek tervezése.

A formák és a környezet összefüggései. A feladat megoldásakor felhasználhatók a művészettörténeti, iparművészeti, technikatörténeti ismeretek, gyűjtőmunkák. A számítógépes ismeretekkel rendelkező tanulók alkalmazhatják ezeket az ismereteiket is.

7. évfolyamon

 a ) Vigaszági verseny: Azokból a témához kapcsolódó munkákból adható be, amik  A/3-as méretűek, kiemelkedőek a maguk nemében, technikájukban, egyediségükben. (Egy tanuló - egy munka!)

b ) A második fordulót a helyszínen tartjuk,  2020. február 20-án. A behívott 7. évfolyamos versenyzőket a tablójukon bemutatott témához illeszkedő feladattal, saját, választott új technikai megoldással versenyeztetjük.

Kérjük, hogy a tablók elején, esztétikus, jól látható módon tüntessétek fel a tanuló nevét, iskoláját, felkészítő tanárát. Az értékelésnél a zsűri a tablók és a tárgyak esetében is a vizuális megfigyeléseknek, az elemzéseknek a mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, a tanuló kifejező készségét, kreativitását, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓINAK

 A választható témák idén is az OKTV vizuális kultúra pályázatával állnak rokonságban.

Fő téma a CIRKUSZ. „ A cirkusz a művészetnek az az ága, amely közvetlen, testközelben átélhető attrakciók intenzív élményét és örömét nyújtja a közönségnek. A bohócok, akrobaták, légtornászok, zsonglőrök, bűvészek, állatidomárok, táncosok, zenészek a cirkusz teljes csapatával egységben az emberi teljesítőképesség határán gyakorolják művészi tevékenységüket. A cirkuszban megtapasztalható dimenzió a sűrű pillanat, a megfeszített idő, a kibillenő tér, a kizárólagos ember-ember kapcsolat, a testközeli és rejtett valóság, a virtuális- és látszatvilág szavakkal nehezen leírható csodája. A cirkusz olyan összművészet, amely egyenes és szimbolikus értelemben is inspirálja a művészi kifejezőképességet, amelyből forrásként maga is merít. Ebben a középiskolás alkotók vizuális reflexiói és újraértelmezései, a hagyományos cirkuszi gesztusok kortárs újrahasznosítása jelenthet új dimenziót."

1. Képzőművészeti alkotás

Választható:
                a) Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi/egyedi formában ábrázolja, fejezi ki a cirkuszművészet szórakoztató, varázslatos, izgalmas, nem egyszer hihetetlen attrakcióit, alakjait, megdöbbentő vagy humoros pillanatait. A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Beküldhető grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, fotósorozat, plasztika. Készíthető mű a kortárs képzőművészet műfajaiban is, így beküldhető pl. environment, installáció grafikai minőségű terve vagy az elkészült alkotás fotódokumentációja. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb öt darabból állhat.
               b) Készítsen cirkuszi attrakciót megjelenítő, 3D hatású nagyméretű aszfaltrajz-, aszfaltfestmény tervet! (Nem szükséges valódi méretben elkészíteni!) Beadandó az eredeti, kétdimenziós kép, valamint a megfelelő nézőpontból látható három dimenziós 3D hatású látvány legálabb A/3 méretben. Lehet színes vagy fekete-fehér, készülhet szabadkézzel és/vagy számítógéppel.

2. Kommunikatív tervezés

Választható:
a. Készítsen olyan szöveges plakátot, óriásplakátot, amely egy cirkuszra, vagy egy cirkuszi eseményre hívja fel a figyelmet! A plakáton a minimális szöveg: „CIRKUSZ”, de más, szabadon választott is lehet.

 Beadandó a plakát vázlatai, tervei mellett a legalább A/3 méretű, színhű makettje. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, vagy számítógéppel készített. Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott változatot kell elküldeni.

b.Tervezzen grafikai (kis) arculatot egy „NAGYCIRKUSZ” részére. Tervezze meg az emblémát vagy logót, s ennek felhasználásával olyan boríték és levélpapír tipográfiai tervét, amely tartalmazza a nevet és fiktív elérhetőségét (cím, email, telefon stb.)

(A „nagycirkusz” állandó helyszínű kőépület, melynek befogadóképessége legalább 1500 fő. ) Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, sokszorosított vagy számítógéppel készített. Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott változatot kell elküldeni.

3. Tárgytervezés, iparművészet

 Választható:
a. Tervezzen és készítsen „cirkuszi” hátizsákot gyermekeknek vagy fiataloknak, amely formájában, alakjában, díszítésében valamilyen, a cirkusz világából kiemelt jellemző dologra, figurára, tárgyra, technikára épül, ezt alakítja tovább kreatív módon, a használatnak is megfelelően. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat.

Beadandó: Az alkotott tárgy látszati és tervrajza (az anyagok és szerkezet jelölésével), valamint maga a tárgy vagy anyagszerű térbeli modellje

b. Tervezzen olyan nyakék - fülbevaló szettet, vagy más, testre helyezhető ékszert, amely a részek egymáshoz kapcsolódását és az egymásba függeszkedését a cirkuszi attrakciók motívumaiból építi fel. Az elemek száma legyen rugalmasan bővíthető, és az ékszernek új jelentést adóan változtatható. Beadandó az ékszer látszati képe viselet közben, jellemző nézetből, legalább A/4-es méretben, tervrajza (az anyagok és szerkezet jelölésével), az ékszer eredeti méretű és formájú modellje, a tervezett anyagok utánozásával, nem várunk értékes anyagokat és ötvös szaktudást.

Kérjük, hogy a dokumentációt helyezzék el fotókartonon, 50x70cm, vagy 70x100cm méretben. (Ez utóbbi középen összehajtható legyen!). A tabló elején esztétikus és olvasható módon tüntessék fel a tanuló nevét, iskoláját, felkészítő tanárát.

Fontos! Az elmúlt évek tapasztalata alapján a pontos névsort és a tárgyakat megjelölő leltári lap nélkülözhetetlen. A beküldött munkák ezek alapján vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor. Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is! A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen jól láthatóan elkülönítve. Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2020. február 06. csütörtök.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium.
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére. (portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona, ( 30/360-0482

Joomla templates by a4joomla