facebook_page_plugin

eretts.jpg
A tájékoztató letölthető formában:

Ahogyan azt már korábban jeleztük az intézményben sorra kerülő vizsgák időpontjai a következők
(TESSÉK FIGYELNI A KEZDÉSI IDŐPONTOKRA, MERT EZEK EGYMÁSTÓL ELTÉRŐEK LEHETNEK!)

- magyar nyelv és irodalom 2020. május 4. hétfő     9:00
- matematika 2020. május 5. kedd                              9:00
- történelem 2020. május 6. szerda                           9:00
- angol nyelv 2020. május 7. csütörtök                      9:00
- német nyelv 2020. május 8. péntek                          9:00
- biológia 2020. május 13. szerda                              8:00
- képző- és iparművészeti ismeretek
  2020. május 14. csütörtök                                       8:00

- táncos ismeretek 2020. május 14. csütörtök           8:00

Általános intézkedések:
„A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben. A rendőrség kész az iskola előtti területen a forgalom irányítása és az indokolatlan csoportosulások feloldása érdekében segítséget nyújtani.”
Ezért  nyomatékosan  kérjük,  hogy  a  diákok  egyesével  érkezzenek  az iskolához! Közvetlenül az iskola elé szülők, barátok, szurkolók ne kísérjék őket! Amennyiben  a  bejutásra  várni  kell  (védőeszközök  kiosztása,  vizsgahelyszín tudatása,  tájékoztatás  miatt),  úgy  a  tanulók  egymástól  legalább  2  méteres távolságra álljanak!

Nem lesz csoportos várakozás az aulában, hanem mindenkit a számára kijelölt teremhez irányítunk (E1, E5, E6). Ott is előre kijelölt helyek lesznek, egymástól minimum 1,5 méter távolságban, egy teremben max. 10 fő. (Mobil kikapcsolt állapotban „karanténba” kerül, személyi adataidat igazoló dokumentum, viszont legyen nálad!) Étel-ital, gyógyszer (pl. fejfájás-csillapító) íróeszközök, vizsgához szükséges tárgyak (NE HAGYD OTTHON A KÖRZŐT, VONALZÓT, SZÁMOLÓGÉPET, SZÓTÁROKAT, FÜGGVÉNYTÁBLÁT,    RAJZESZKÖZÖKET, AZAZ, AMIKET A VIZSGASZABÁLYZAT ENGEDÉLYEZ!) kipakolását követően tudtok egymással a kezdésig szót váltani, egymást riogatni.

Az iskolához érkezés időpontja: a vizsgát megelőző 35-25 perc. Nem előbb, később meg nehogy! Ha valaki mégis késne, telefonáljon az ofőnek!
A vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen tehát védőmaszkot, kesztyűt biztosítunk, amelynek viselése a vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező.

A vizsga ideje alatt természetesen mód van a mosdók használatára. Ennek protokolljáról (időpontok rögzítése, termet egyszerre elhagyók száma) a felügyelő tanárok adnak majd tájékoztatást, ahogy minden más tudnivalóról is!
Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia. Tehát kérjük türelmedet, megértésedet!

A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása is, hogy a vizsgadolgozat leadása után vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét. Ez irányadó az iskola előtti területre és a környékre nézve is!

-Higiéniai feltételek:

Április 30-ig minden helyiségben ismétlő takarítást (márciusban fertőtlenítő nagytakarítás volt az elvárás) végeznek, különös tekintettel a bútorzatra, a kiszolgáló helyiségekre. Ez minden vizsga befejeztével megismétlődik. Az érettségi vizsgával érintett napokon elérhető lesz az épületben elegendő számú takarító személyzet.

Az érettségi idejére, a kézmosáshoz, kézfertőtlenítéshez szükséges mennyiségű tisztítószer rendelkezésre áll mind a pedagógusok, mind a diákok által elérhető helyen.

Védőfelszerelések:    a    diákoknak    többször    használható, mosható maszkok, a felügyelő tanároknak sebészi maszkok, és kesztyűk (pedagógusoknak, tanulóknak egyaránt). Ez az iskolába történő belépéskor átadásra kerül. Nyilván sokan személyes biztonságuk érdekében maguk is gondoskodnak a védelemről – azaz helyesen már maszkban, esetleg kesztyűben érkeznek –, de mi is biztosítjuk ezen védőfelszereléseket.

Személyzet: az érettség vizsgák megszervezésének egyik legfontosabb feladata a jelenlegi körülmények között a nyugodt légkör megteremtése a diákok jó teljesítménye és biztonsága érdekében is, melyhez elengedhetetlen a pedagógusok támogató együttműködése oly módon, ahogyan az a korábbi évek során is biztosított volt. Ezúttal is megfelelő számú felügyelő tanár áll rendelkezésre az egyes napokon a megfelelő időbeosztásokban.

kisképek.jpg

Jó felkészülést, jó egészséget kívánunk!

Győr, 2020. 04. 23.                                                                Derczó Tibor

erett.jpg

Ma közzétette a Kormány 119/2020. (IV. 16.) rendeletét a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.
Összegezzük a legfontosabb tudnivalókat! (A teljes anyag a Magyar Közlöny 77. számában található.) Magyar Közlöny 2020. évi 77. szám

Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei (nagyrészt) nem kerülnek megszervezésre.

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

Csak akkor van szóbeli, ha középszinten
- csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
- ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntés alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot. A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

 A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor. Az ilyen benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell!!!!

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

 1. a) ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál kérelmezi,
 2. b) ha a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja.

 Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

- Az érettségi vizsgák lebonyolítása során távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
- Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
- Az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó részletes tájékoztatóját a Hivatal a honlapján közzéteszi.
- Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót. (Tehát ahol írsz! Középszinten nálunk!)

A Vizsgaidőszak időrendje
A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontja emelt és középszinten mindig azonos nap.

 • magyar nyelv és irodalom 9.00 2020. május 4.
 • matematika 9.00 2020. május 5.
 • történelem 9.00 2020. május 6.
 • angol nyelv 9.00 2020. május 7.
 • német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
 • kémia 8.00 2020. május 12.
 • földrajz 14.00 2020. május 12.
 • biológia 8.00 2020. május 13.
 • ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.

Az emelt és a középszintű vizsgadolgozatok javítása 2020. május 22.-27.

A vizsgadolgozatok megtekintésének napjai 2020. május 28–29. (nálunk, az emelt is)
A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje mindkét szinten 16.00 2020. június 2.
E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt 2020. június 11–13. és/vagy június 15–16.

További információk:

A lebonyolítás során a tanulók csoportosulása sem engedélyezett. Az iskolába való megérkezés előtt és az aulában, valamint a vizsgát követően sem! Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. A vizsgák során a helyiségeket fertőtleníteni kell, a vizsgázók és a pedagógusok számára igény szerint maszkot biztosítanak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők számára igény esetén biztosítjuk, ilyen esetekben, egy szobában egy tanuló helyezhető el. (Itt sincs közös esti tanulás, délutáni korzó.)

Az érettségitől való visszalépésre természetesen minden jelentkezőnek lehetősége van, aki bármely okból úgy ítéli meg, hogy inkább egy későbbi időszakban szeretne vizsgázni. (De az az őszi vizsgaidőszakban nem nálunk vizsgázik…)
A szóbeli vizsgák időpontjáról, a bizonyítványok átvételének módjáról, illetve bármilyen lényeges kérdésről az iskola értesíti a tanulót.


JÓ FELKÉSZÜLÉST, SOK SIKERT KÍVÁNUNK!                             

Köszönjük az Önök részéről megnyilvánuló rendkívüli segítőkészséget, együttműködést, közös gondolkodást, amelyet az elmúlt időszakban (is) tanúsítottak intézményünk és pedagógusaink felé! Ígérjük, hogy a továbbiakban is azon leszünk, hogy ez az eredményes, jó kapcsolat töretlenül megmaradjon!

Kellemes húsvéti ünnepeket jó pihenést,
tartalmas időtöltést kívánunk!

Easter-800x400-800x400.jpg

Derczó Tibor

Joomla templates by a4joomla