facebook_page_plugin

Testhőmérséklet-mérés.jpg

A kormány döntése alapján a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től kötelező lesz a foglalkoztatottak és a diákok testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében a foglalkoztatottak és a nagykorú tanulók csak akkor tartózkodhatnak az intézményben, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. Kiskorú tanuló esetén, ha ez az érték eléri, vagy meghaladja a fent említett értéket, akkor azt a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell!

A jogszabály előírja, hogy a tanulót kísérő nagykorú személy a kialakított testhőmérséklet-mérő pontig léphet be. Ez nálunk egybeesik a fertőtlenítő pontokkal, így az intézmény területére a foglalkoztatottakon és diákokon kívül továbbra sem léphet be senki, (kivétel intézményvezetői engedéllyel, előre megbeszélt időpontban, rendkívül fontos, személyes találkozást igénylő esetben)!
A maszk viselésére, egy ezzel ellentétes intézkedés bevezetéséig, továbbra sem kötelezünk senkit.

Ezekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

-     A testhőmérséklet-mérést 2 pedagógus és egy portás végzi maszkban, a fertőtlenítést követően.
-     A foglalkoztatott, vagy a nagykorú tanuló a fent említett érték esetén vissza kell, hogy forduljon.
-     Kiskorú tanuló esetén (amennyiben a szülő nem várja meg a mérés eredményét az iskola előtt) a gyermeket elkülönítjük.
Erre az esetre 2 helyiséget rendeztünk be kollégiumhoz tartozó épületekben, melyek el vannak szigetelve az ottani belső élettértől.
-     Erről a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk. Az ő kötelessége az érintett gyermek lehető legrövidebb idő alatt történő hazaszállítása.
-     Az estleges torlódások elkerülése érdekében a kollégiumi tanulók testhőmérsékletét a kollégium elhagyása előtt megmérjük.
Az ő esetükben is az előzőhöz hasonló a protokoll. (elkülönítés-értesítés-hazaszállítás)

Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján biztosan állíthatom, hogy ezt a feladatot is meg fogjuk oldani. Köszönjük a szülők eddig tanúsított megértését, türelmét, felelősségteljes viselkedését! Ezt tapasztalva néhány, az elkövetkező időszakra vonatkozó kérést fogalmazok meg:

-     Adják meg (erősítsék meg) az osztályfőnököknél az értesítendő személy nevét, telefonszámát!
-     Lázas, hőemelkedéssel küzdő, vagy bármilyen akut betegség tüneteit mutató gyermeket ne engedjék/hozzák iskolába! Ez a foglalkoztatottakra is érvényes!
-     Nem lehet kötelezővé tenni, illetve megtörténtét ellenőrizni, mégis kérem Önöktől, hogy iskolába indulás előtt történjék meg egy otthoni lázmérés. Ezzel sok problémát előznénk meg.

Továbbra is minden erővel a tanév normál módon történő folytatására, majd befejezésére törekszünk.
Bízom benne, hogy a jövőben is a kölcsönös és bizalom jegyében munkálkodhatunk együtt a tanulók/gyermekek előmenetele érdekében!

Köszönettel és üdvözlettel:                                                                   Derczó Tibor intézményvezető

Győr, 2020. 09.28

IMG_2027.jpg

2017 után idén ismét elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitüntető címet. Hogy mi is az a bázisintézmény?
Minden magyarázat helyett álljon itt a hivatalos definíciója:

Bázisintézmény- Definíció

„Olyan megyei, járási magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.”

A bázisintézmény egyik feladata az úgynevezett jó gyakorlatok megosztása. Jöjjön ismét egy meghatározás:

„Jó gyakorlat minden olyan innovációs folyamat, pedagógiai módszer, eszköz együttese, amely több éve szolgálja az intézmény nevelő-oktató munkájának fejlesztését, bizonyíthatóan eredményesen működik az adott intézményben, továbbá, amely hatékonyan és eredményesen adaptálható más intézmények számára is, tehát szolgáltatásként is működőképes. A jó gyakorlat továbbá olyan pedagógiai gyakorlat, amely az intézményben folyó fejlesztő munkát az osztály/csoport, sőt az egyéni fejlesztési szintig is pozitívan befolyásolja.”

Nem hangzik rosszul, és még igaz is ránk! Büszkék vagyunk rá, hogy mások is így látnak minket!

Kedves Szülők!
Az októberi étkezés befizetése:
2020. szeptember 9-én szerdán 7:30 - 16:00 óráig.
Pótbefizetés szeptember 14-én hétfőn 7:30 - 14:00 óráig lesz az iskolában, ahol
KIZÁRÓLAG A TANULÓK  tudják befizetni az étkezés díját!
A befizetés során elszámolásra kerül a márciusi-áprilisi hónap többlete.
Akik átutalással rendezik a befizetést, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot Hérincs Noémivel a pontos összeg, tudnivalók miatt!
Telefonszám: 06203278755

2020. október étkezési.jpg

Joomla templates by a4joomla