facebook_page_plugin

erett.jpg

Ma közzétette a Kormány 119/2020. (IV. 16.) rendeletét a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.
Összegezzük a legfontosabb tudnivalókat! (A teljes anyag a Magyar Közlöny 77. számában található.) Magyar Közlöny 2020. évi 77. szám

Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei (nagyrészt) nem kerülnek megszervezésre.

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

Csak akkor van szóbeli, ha középszinten
- csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
- ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntés alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot. A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

 A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor. Az ilyen benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell!!!!

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

 1. a) ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál kérelmezi,
 2. b) ha a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja.

 Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

- Az érettségi vizsgák lebonyolítása során távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
- Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
- Az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó részletes tájékoztatóját a Hivatal a honlapján közzéteszi.
- Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót. (Tehát ahol írsz! Középszinten nálunk!)

A Vizsgaidőszak időrendje
A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontja emelt és középszinten mindig azonos nap.

 • magyar nyelv és irodalom 9.00 2020. május 4.
 • matematika 9.00 2020. május 5.
 • történelem 9.00 2020. május 6.
 • angol nyelv 9.00 2020. május 7.
 • német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
 • kémia 8.00 2020. május 12.
 • földrajz 14.00 2020. május 12.
 • biológia 8.00 2020. május 13.
 • ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.

Az emelt és a középszintű vizsgadolgozatok javítása 2020. május 22.-27.

A vizsgadolgozatok megtekintésének napjai 2020. május 28–29. (nálunk, az emelt is)
A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje mindkét szinten 16.00 2020. június 2.
E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt 2020. június 11–13. és/vagy június 15–16.

További információk:

A lebonyolítás során a tanulók csoportosulása sem engedélyezett. Az iskolába való megérkezés előtt és az aulában, valamint a vizsgát követően sem! Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. A vizsgák során a helyiségeket fertőtleníteni kell, a vizsgázók és a pedagógusok számára igény szerint maszkot biztosítanak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők számára igény esetén biztosítjuk, ilyen esetekben, egy szobában egy tanuló helyezhető el. (Itt sincs közös esti tanulás, délutáni korzó.)

Az érettségitől való visszalépésre természetesen minden jelentkezőnek lehetősége van, aki bármely okból úgy ítéli meg, hogy inkább egy későbbi időszakban szeretne vizsgázni. (De az az őszi vizsgaidőszakban nem nálunk vizsgázik…)
A szóbeli vizsgák időpontjáról, a bizonyítványok átvételének módjáról, illetve bármilyen lényeges kérdésről az iskola értesíti a tanulót.


JÓ FELKÉSZÜLÉST, SOK SIKERT KÍVÁNUNK!                             

Leendő első osztályos növendékek alkalmassági megtekintésének időpontjai:

 1. január 16. 16:00
 2. január 23. 16:00 – pótnap

Az alkalmassági megtekintés során azt figyeljük, hogy a gyermekek rendelkeznek-e a tánchoz szükséges adottságokkal, mozgáskultúrával, ritmusérzékkel.

Javasolt öltözet:

tornadressz, tornanadrág,
cipő nem szükséges

Joomla templates by a4joomla