facebook_page_plugin
  • augusztus 23. szerda 09:00 nevelőtestület alakuló értekezlete
  • augusztus 28. hétfőtől általános iskola leendő első osztályos tanulóinak „bemelegítő" tábor
  • augusztus 28-31. 13. évfolyam beiratkozás a titkárságon 9 és 13 óra között.
  • augusztus 31. 09:00 csütörtök nevelőtestület tanévnyitó értekezlete
  • szeptember 1. péntek 08:00 tanévnyitó ünnepség, utána 12:00-ig tanítás, tankönyvosztás stb.
  • szeptember 1-3. leendő kilencedikeseknek gólyatábor

Bővebb információk, részletek az események saját hirdetéseiben hamarosan!

 

Megérdemelt elismerés…

 

A Hebe Kft. a 2016/17-es tanévben meghirdette az Év tanítója díjat. Az elismerést a Böngész versenyben részt vevő diákok és  szüleik jelölése alapján olyan tanítók kapják, akik szakmai és emberi kvalitásuk alapján kiemelkedőek. A díjak átadására 2017. június 2-án került sor ünnepélyes keretek között Gödöllőn. Erre negyven tanítót hívtak meg, azaz minden osztályból 10-10-et.
 

A verseny szervezői azt kérték a díjazottaktól, hogy röviden mutassák be magukat. Edina néni a következőket mondta magáról:

„24 éve vagyok a pedagógus pályán. Számomra pedagógusnak lenni hivatás, nem csupán munka. A célom, hogy tanítványaim olyan biztos alapokat szerezzenek, amellyel sikeresek lesznek a nagybetűs élet bármely területén úgy,hogy egyéniségüket,értékeiket  megőrzik. Jelenlegi munkahelyem a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola Szakgimnázium és Kollégium egy kincses sziget, ahol rengeteg tehetséges gyermek vesz körül, mindenben támogató szüleikkel és egymásra odafigyelő kollégákkal. A kiemelkedő képességű tanulókkal már első osztálytól kezdve különféle versenyeken veszünk részt és érünk el szép eredményeket,melyek tovább inspirálnak bennünket. Fejlesztő pedagógusként fontosnak tartom a valamiben hátrányos helyzetű gyerekek felkarolását, felzárkóztatását is.”

Most pedig lássuk, milyen szavakkal ajánlották a szülők és a gyermekek Őt:
 

Kozári Zara, Kerényi Léna:
"A gyermekek igényeit maximálisan figyelembe véve, mégis dinamikusan halad a tananyaggal, miközben ösztönzi őket plusz teljesítmény elérésére, versenyzésre is. A házi feladatok mennyisége nem sok, a gyerekek teherbírásának megfelelő mennyiségű, de átgondolt, így jut idő levegőzésre, játékra is.
Fellépések idején nagyon odafigyelt, hogy a tanulók ne legyenek leterhelve házi feladatokkal, dolgozatokkal. Amikor több gyermek ment versenyre, szintén figyelembe vette, hogy arra is próbálniuk kellett. Betegségből visszatérő gyereknél nem számonkéréssel kezd. Már a felvételinél kedves meglepetéssel várta a gyerekeket."


Lajkó Dorka, Kemecsei Karina, Vocskó Virág:
"Nagyon pozitív személyiség, aki az első perctől szimpatikus volt a gyerekeknek és nekünk is. Egy igazi „szívvel-lélekkel” tanító néni, akin látszik, hogy imád tanítani. A mosoly soha nem hiányzik az arcáról. Velünk szülőkkel is nagyon közvetlen és segítőkész.
Feledhetetlen gesztus volt tőle, hogy az első osztály megkezdése előtt pár héttel minden leendő kis tanítványának írt egy kedves kis levelet. Ügyesen ösztönzi a gyerekeket, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. az egy hetes nyári tábort is neki köszönthetjük, ahonnét rengeteg élménnyel jöttek haza a lányok."

 

Ocskó Száva:
"Árad belőle a gyerekek iránti szeretet. teljes elhivatottsággal végzi a munkáját. Felismeri a gyerekek képességeit, mindegyikből kihozza a legjobbat. Szülőként rácsodálkozunk gyermekünk teljesítményére. a kislányom boldogan újságolja a környezetének: Edina néni miatt kedvenc tantárgya a nyelvtan.

Minden reggel látom, ahogy a gyerekek boldogan üdvözlik, odaszaladnak hozzá és megölelik. Szülőként nyugodtan indulok munkába, mert tudom, hogy a gyermekem délután már olyan tudással, élménnyel, érzésekkel gazdagodva jön haza, amit a további életében használni tud. Ha elakadunk a leckeírásban, mindig felhívhatjuk telefonon egy kis segítségért vagy útmutatásért."
 

Böcskei Blanka:
"Sok jó tapasztalatot sorolhatnék: következetes, de szelíd, szigorú-de szeretettel nevel, stb.. Ám számomra az igazi válasz a kérdésre az adja, hogy a lányom szeme ragyog, arca mosolyog, ha Edina nénire gondol, vagy szóba kerül közöttünk. Ez az igazi csoda, amit egy tanító elérhet a diákjánál.
A mai napig emlékszem az első tanítóm arcára, mosolyára, ha becsukom a szemem, hallom a hangját. Sokszor felidézem az életem jó vagy rossz pillanataiban. Én nyugodt és boldog vagyok, hiszen a lányom megkapta ezt a sorstól: kapott egy Edina nénit, aki beleírta magát a szívébe és elkíséri az ő útján! Ennél többet nem tud adni egy tanár sem, de ez maga egy csoda!"

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégiumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.
Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Úgy gondoljuk, a lentebb felsorolt, nevelő-oktató munkánk során kidolgozott, összegyűjtött, tovább fejlesztett s általunk már használt jógyakorlatok kiválóan alkalmasak a különböző kompetenciák fejlesztésére több korosztály esetében is, az alábbiak szerint:

 

1.Harmonikus mozgás, a képlékeny test szépsége

-          Gimnasztika órák és olyan foglalkozások bemutatása, ahol a kis gyerekek a fizikai test lehetőségeivel találkoznak és a mozgásos elemekkel fejlesztik a képességeiket (hajlékonyság, tágság, ízületi lazaság). 

-          „Az egészséges testben egészséges lélek” alapon a fejlődő szervezet juthat a mozgásfejlesztéssel olyan információkhoz, melyek megkönnyítik és segítik a tanulás minden területét, fejlesztik a kifejező készséget.

-          Ezzel a jó gyakorlattal az óvónőket szeretnénk megszólítani, annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk az óvodákban való foglalkozások színesebbé tételére.

2.Drámai fordulat” a tanulás tanításában

-          Drámaórák bemutatása és a drámajátékok gyűjteményének ismertetése.

-          Ezeken a foglalkozáson fejlődik a gyerekek beszédkészsége, kifejező készsége, bátorsága, nyitottsága.

-          Olyan foglalkozásokra gondolunk, ahol a zene és a mozgás segítségével szövegek tanulására kerül sor.

-          Fejleszthető továbbá: a ritmusérzék, kiállás a közönség – közösség elé, szerepvállalás, társas érzékenység.

-          Átéléssel, beleéléssel, a szerepek betanulásával kialakítható a játékos tanulás.

A foglalkozásokat az alsós, felsős és szakgimnáziumi osztályokkal lehet bemutatni.

3Játékkal a kreatív személyiség kialakításáért

-          A „Kreatív technikák” tantárgy bemutatása.

-          Ezek a foglalkozások a kezdeményező és a vállalkozói készség kompetenciákat segítik kialakítani.

-          Zenével, énekkel, szavakkal, mozgással történő kreatív megoldások kereséséről van szó.

-          A kreatív megoldások keresése, és azok megtalálása, a döntés meghozatala, az önálló gondolatok kifejezése, mind az összetett személyiség fejlődését szolgálják.

Minden korosztály számára javasolt.

4.Improvizáció – a túlélés titkai

-          Improvizáció óra bemutatása hasonlóan, mint ahogy a „Kreatív technikák” esetében is az önállóságot, a hatékony tanulást, kezdeményező és vállalkozói készséget fejlesztik.

-          Cél: minden helyzetben megtalálni a megoldást! Az életrevalóságra nevelés, a nyitottság az új iránt, fontos tényezők az önálló személyiségre való nevelésben és oktatásban.

-          A foglalkozások lehetnek: zenés-mozgásosak, mozgásosak – csendben, mozgásos – beszédesek, mozgásos – zenés – beszédesek.

 Minden korosztály számára javaslott.

5.Tánctörténettel múltba és  jövőbe

-          Olyan projektek kidolgozása és bemutatása, melyek a különböző művészeteken és a különböző művészeti korszakokon át segítenek megérteni az emberiség múltját, a korok eseményeit és a világ történelmének alakulását.

-          Az esztétikai és művészeti tudatosság kialakítását támogatása mellett olyan területekre enged betekintést ezeknek a projekteknek a megismerése, ahol az illető érdeklődése fokozható a történelem iránt és minél alaposabban igyekszik azt megismerni.

Felső tagozatos és középiskolás diákok számára ajánlott.

 

Képzőművész tagozat:

Képzőművész tagozatunk 1989-ben indult el. A megyénkben, a Dunántúlon és a határainkon túl élő magyar diákok számára oly népszerű képzés is bővelkedik jó néhány általunk kinevelt hírességgel. Csak, hogy az utóbbi éveket említsük a művész-tanárok a következő innovációkban vettek részt:

- Széchenyi Pál érsek életművének tiszteletére rendezett kiállításon való részvétel, (szobrászati és grafikai munkák) 2015.

- Művészeti rajz és festőverseny (V. éve, 7.-8. osztályos diákoknak, Milanovich Lászlóné)

- Fakultatív, diákoknak szervezett tanulmányútjaink: 2011. Firenze, 2013. Prága, 2016. Firenze

- Felvételi felkészítő kurzus, évente (Szalkai Károly)

- Talentum műhely, (tehetséges diákoknak) évente, (Szalkai Károly)

- Gólyatábor- szakmai műhelymunkák 2011-2015 (3 napos alkotótábor)

- Nyári szakmai alkotótábor: 2011. Gyermely, 2013. Győr-Ménfőcsanak, (14 napos alkotótábor)

- 2015. Bázisiskola Program (BIP) nyári szakmai tábora, (Selényi Károly) Bodajk, (1 hetes)

- Test és lélek: előadás sorozat 2016/17, 6 alkalom

 

Az általuk kínált jó gyakorlatok 2x45 percre tervezettek. Az egyes témakörök ráépülhetnek egymásra.  Valamennyi, a tagozaton nálunk oktató pedagógus kínál valamit a szakterületéről az alábbiak szerint:

- Zene és Művészet (Szalkai Károly)

 - Művészettörténet és művészetterápia (Pápai Emese)

- A kalligráfiáról (Gollowitzer Szabina)

- A modern művészetekről (Tolnay Imre)

- A fotózás története és művészete ( Selényi Károly)

- Az év ünnepköre (Nagy Rita)

- A busójárástól az arcfestésig (Milanovich Lászlóné)

- A mozgás pillanatai – régi és modern rögzítő eszközökről (Balogh István)

- Műhelytitkok –grafikai műhely (Németh Alexandra Georgina)

- Műhelytitkok- szobrász műhely, Arcok és jellemek  (Szabó Márton)

- Műhelytitkok-innovációk az Ábrázoló geometriában (Radosza Attila)

- Műhelytitkok- szobrász műhely,Az átváltozás művészete (Horváth Tünde)

 

Úgy gondoljuk, hogy a címek beszédesek. Akik ellátogatnak hozzánk nem fognak csalódni. A kísérő pedagógusok számára közzé tesszük a foglalkozások anyagát, illetve felkészítjük őket saját, hasonló témájú tanóráikra, szakköreikre.

A magas fokú elméleti háttér mellett a vendég diákok és kísérőik gyakorlati tevékenykedtetésük során igazi élménypedagógiai foglalkozások alkotó részeseivé válhatnak.Elsősorban középiskolás, illetve felső tagozatos diákok számára ajánljuk!

 

Táncművész tagozat:

A győri táncművészeti képzés egyidős intézményünkkel. Az immár 36. tanévében járó iskola táncpedagógusai számtalan ötlettel álltak elő az eltelt idő alatt. Bizton állítható, hogy a Táncművészeti Főiskola mellett itt folyik hazánkban a legszínvonalasabb képzés. Nem múlhat el advent diákjaink mesebalett előadásai nélkül. A város és a környék óvodásainak, kisiskolásainak százai látták korábban a Diótörő, ettől az évtől pedig  a „Rudi megmenti a karácsonyt” című darabokat. Ez utóbbi egyébként teljes mértékben iskolánk szülötte!  „A Győri Balett bemutatja: Diótörő az Arénákban” elnevezésű produkciókkal pedig több, mint tízezer nézőt varázsoltak el Győrött, Debrecenben, Veszprémben.

A tagozaton folyó magas színvonalú nevelő-oktató munka bizonyítéka, hogy pedagógusaink az Oktatási Hivatal felkérésére a következő alkotó-innovációs tevékenységeket végezték el:

1.

54 212 09

Táncos (Klasszikus balett-táncos szakmairány)

Szóbeli vizsgakövetelményekhez feladatsorokat dolgoztunk ki Tánctörténet és Táncműelemzés tantárgyakból

2.

54 212 09

Táncos (Kortárs-modern táncos szakmairány)

Szóbeli vizsgakövetelményekhez feladatsorokat dolgoztunk ki Tánctörténet és Táncműelemzés tantárgyakból.

3.

54 212 09

Táncos II. Klasszikus balett-táncos szakmairány 

Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása és erre épülő kerettanterv felépítése.

4.

54 212 09

Táncos II. Kortárs-modern táncos szakmairány 

Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása és erre épülő kerettanterv felépítése.

5.

55 212 08

Táncos I. Klasszikus balett-táncos szakmairány - ráépülés

Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása és erre épülő kerettanterv felépítése.

6.

55 212 08

Táncos I. Kortárs-modern táncos szakmairány  - ráépülés

Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása és erre épülő kerettanterv felépítése.

Kapcsolattartó:

Derczó Tibor
Telefon: +36302352538
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Joomla templates by a4joomla