facebook_page_plugin

Tájékoztató a Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti tanulmányi versenyről

 A 2023/24-es tanévben a versenyt a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium hirdeti meg

A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

Kategóriák:
  I.
kategória: Az 1–4. évfolyamos tanulók élmények ábrázolásával, mesék, elbeszélések, versek illusztrációival pályázhatnak. (Az alkotás mérete és technikája szabadon választott.)
  II. kategória: Az 5–6. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.
  III. kategória:    - A 7. évfolyamos tanulók számára kétfordulós, felmenő rendszerű. A döntőbe jutottak helyben megoldandó feladatot kapnak.
  - A 8. évfolyamos tanulóknak egyfordulós.
  IV. kategória: A 9–13. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.
Az emelt óraszámban tanulók minden kategóriában külön versenyeznek.

Kérjük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe: egy diák, csak egy tablón elhelyezett 2 vagy 2-nél több alkotással versenyezhet, csak a legjobbnak ítélt műveket juttassák el hozzánk!

Fontos! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pontos leltári lap nélkülözhetetlen. A beküldött munkák ezek alapján vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor. Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is! A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen jól láthatóan, kivehetően elkülönítve.
leltári lap:


Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2024. február 16. péntek.
évfolyamos II. forduló: 2024. március 1. péntek.

A díjkiosztó időpontja várhatóan: 2024. március 21-22. csütörtök-péntek.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen:
Milanovich Lászlóné
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
(portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől:
Lázárné Verebes Ilona, tel: 30/360-0482, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TÉMÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

1–4. ÉVFOLYAMON
Választható témák
:
1-2. évfolyam: Átélt élmények ábrázolása, hallott, olvasott történetek, mesék, mondák, versek illusztrálása, vizuális megjelenítése.
3-4. évfolyam: Átélt élmények ábrázolása, hallott, olvasott történetek, mesék, mondák, versek illusztrálása, vizuális megjelenítése. 
- Választható: a 90 éve elhunyt Móra Ferenc régész, író (1879-1934)  műveinek illusztrálása.
- Választható: az illusztráció madarak témakörhöz, az 5.-6. évfolyam kiírásához kapcsolódóan.

Az 1-2. évfolyamon egy tanuló egy 50x70-es tablón, legalább két, különböző technikával készült munkát küldjön be.

A 3-4. évfolyamon az 50x70-es méretű tablót kérünk készíteni, amelyen legalább két vagy több alkotás, különböző technikákkal készült, egy témakörön belül. A választott témakör legyen feltüntetve a tabló elején. (70X100-as méretűt is elfogadunk.)

5–6. ÉVFOLYAMON (választható feladat)

Témák:
1. 
„A legkedvesebb madaram és élőhelye”
2. Korstílusok gyermekszemmel (az őskortól a reneszánszig)
Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x100cm. (Ez utóbbi középen összehajtható!)

 1. A választott madár formai-, színtani elemzése, élőhelyének bemutatása. Készülhetnek tanulmányrajzok, vázlatok, mozgásfázisok, dekoratív, szimbolikus megjelenítések, …stb, sokféle technikával.

A természeti forma témakört tárgyalkotás egészíti ki. Szabadon feldolgozható, kreatív tárgyalkotás, esztétikus kivitelben, lehetőleg újrahasznosított anyagból.

 1. Korstílusok gyerekszemmel, feladatnál egy választott művészettörténeti kor, annak egy témakörének sokféle technikával, sajátos szemszögből, feldolgozott anyagát kérjük a tablón megjeleníteni.
  Ezt a témakört is a tárgyalkotás egészíti ki.

Kérjük, hogy a tablók elején, esztétikus, jól látható módon tüntessétek fel a tanuló nevét, évfolyamát, iskoláját, felkészítő tanárát. Az emelt óraszámban tanulóknál ezt is jelezzék.

Az értékelésnél a zsűri a tablók és a tárgyak esetében is a vizuális megfigyeléseknek, az elemzéseknek a mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, a tanuló kifejező készségét, kreativitását, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

7–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK:                                                                 

1. Téma: Térábrázolás, lakberendezés, bútorok, népi bútorok, szoba, konyha tervek
2. Téma:  Barangolás a művészettörténeti korokban: a barokktól napjainkig

A témák megoldása: A kiválasztott téma portfóliószerű bemutatása. Tanulmányrajzok esetében, nézeti rajzok, perspektivikus szerkesztések, folyamatábrák, látványterv a témához kapcsolódó formákról, a formák és a színek kapcsolata, dekoratív felületek tervezése.

A választott tér bemutatásakor felhasználhatók művészettörténeti, iparművészeti, technikatörténeti ismeretek, gyűjtőmunkák. A számítógépes ismeretekkel rendelkező tanulók alkalmazhatják ezeket az ismereteiket is.

Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x 100cm, utóbbi középen összehajtható legyen!

 1. évfolyamon
  Figyelem! A 7. évfolyamon idén is lesz második forduló. A behívott, (kiemelkedő munkát beküldő) 7. évfolyamos versenyzőket a tablójukon bemutatott témához illeszkedően,  annak tovább gondolásával, saját, választott, új technikai megoldással, helyben (iskolánkban) versenyeztetjük, 2024. március 1-én, pénteken.

Kérjük, hogy a tablók elején, esztétikus, jól látható módon tüntessétek fel a tanuló nevét, évfolyamát, iskoláját, felkészítő tanárát. Az emelt óraszámban tanulóknál ezt is jelezzék.

Az értékelésnél a zsűri a tablók és a tárgyak esetében is a vizuális megfigyeléseknek, az elemzéseknek a mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, a tanuló kifejező készségét, kreativitását, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓINAK

Idei téma: Munkácsy Mihály 180 (1844-1900) éves születési évfordulójára emlékezve, Munkácsy figuráinak parafrázisa

A parafrázis: újra alkotás → egy már létező kép, vagy más műalkotás újra alkotása más eszközökkel vagy más stílusban. Munkácsy képeinek hatását, átéljük, most új értelmet adva elképzeljük, fantáziával újra alkotjuk. Ismerjük és használjuk a modern térábrázolásokat, de képzeletünk kiléphet a megszokott térdimenziókból Munkácsy figuráit áthelyezhetjük máshová is. A téma lehetőséget ad, hogy a  Munkácsy alakjaival, képeivel kapcsolatos egyéni érzéseinkről, véleményünkről, tudásunkról adjunk képet, a képző- és alkalmazott művészet műfajaiban.

A téma választható területei és feladatai:

 1. Képzőművészeti alkotás (választható)
 1. a) Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi formában ábrázol, kifejez valamilyen valóságos vagy elképzelt teret, tereket, belehelyezve Munkácsy figurát, figuráit, alakjait.

Az alkotások megidézhetik Munkácsy képeinek téri környezetét, de elképzelhetitek a jövőjét.

 1. b) „Környezetalakítás (választható)

Tervezze meg üres, unalmas, vagy érdektelen falak (tűzfalak) térhatású kifestését, Munkácsy képeinek téri világából átültetve, kiegészítve.

Beadandó az eredeti fal fotója és az elképzelt, átalakítás utáni látványának képe. A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Javasoljuk az A/3-as méretet.

Mindegyik témához:

A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Beküldhető grafika, képregény, festmény (javasoljuk a vízbázisú festékeket), plasztika, fotó. Készíthető mű a kortárs képzőművészet műfajaiban is, így pl. installáció grafikai minőségű terve vagy fotódokumentációja. Digitális formában nem küldhető be alkotás, csak kinyomtatva. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három (fotónál öt) darabból állhat.

 1. Kommunikatív tervezés (választható)

Üzenet egykori iskolámba” címmel készítsen 14-16 fényképből álló fotókollekciót! Adjon címet az egyes képeknek és rendezzen belőlük kiállítást egy virtuális kiállítás készítő programban (pl. https://www.artsteps.com/)! A tárlat címét figyelembe véve határozza meg saját alkotói nézőpontját, annak idejét (múlt/jelen/jövő), pozícióját! Írja meg és illessze a virtuális kiállítás terébe a tárlatismertető szövegét! Fotókollekciójához és a kiállításához mellékeljen munkanaplót, (Max A4-es méretben) amelyben bemutatja az eredeti koncepciót! Vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket, a kész anyaggal kapcsolatos észrevételeit, értékelve saját munkáját! A fotókollekció,  a virtuális kiállítás és  a tárlat ismertető szövege képeit egyenként  képernyő fotókkal, A/4-es lapokon, a munkanaplót is nyomtatva küldje be.
  3. Iparművészet, téralakítás (választható)

Alakítson át egy talált, örökölt vagy esetleg figyelmetlenül megvásárolt tárgyat, eszközt (használati tárgy, öltözék, ékszer, dísztárgy stb.) úgy, hogy az átalakított tárgy alkalmazhatóbb és/vagy formája egyénibb, személyesebb legyen. Beadandó az eredeti és az alkotott tárgy látszati képe, az átalakított „tervrajza” (az anyagok és szerkezet jelölésével), valamint maga az átformált tárgy, vagy térbeli modellje. Röviden írja le, hogy mi nem felelt meg az elvárásának használati, vagy ízlés szempontjából, és mi az elvárása. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat.  A Melléklet A4-es lapok összefűzve, vagy leporellóban, kiállítható formában legyenek.

Kérjük a nevet, évfolyamot, felkészítő tanárt, intézményt, jól látható módon feltüntetni a tárgyon és a mellékleten is!

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2024. február 16. péntek.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen:
Milanovich Lászlóné
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
(portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől:
Lázárné Verebes Ilona, tel: 30/360-0482, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Joomla templates by a4joomla