facebook_page_plugin

Testhőmérséklet-mérés.jpg

A kormány döntése alapján a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től kötelező lesz a foglalkoztatottak és a diákok testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében a foglalkoztatottak és a nagykorú tanulók csak akkor tartózkodhatnak az intézményben, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. Kiskorú tanuló esetén, ha ez az érték eléri, vagy meghaladja a fent említett értéket, akkor azt a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell!

A jogszabály előírja, hogy a tanulót kísérő nagykorú személy a kialakított testhőmérséklet-mérő pontig léphet be. Ez nálunk egybeesik a fertőtlenítő pontokkal, így az intézmény területére a foglalkoztatottakon és diákokon kívül továbbra sem léphet be senki, (kivétel intézményvezetői engedéllyel, előre megbeszélt időpontban, rendkívül fontos, személyes találkozást igénylő esetben)!
A maszk viselésére, egy ezzel ellentétes intézkedés bevezetéséig, továbbra sem kötelezünk senkit.

Ezekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

-     A testhőmérséklet-mérést 2 pedagógus és egy portás végzi maszkban, a fertőtlenítést követően.
-     A foglalkoztatott, vagy a nagykorú tanuló a fent említett érték esetén vissza kell, hogy forduljon.
-     Kiskorú tanuló esetén (amennyiben a szülő nem várja meg a mérés eredményét az iskola előtt) a gyermeket elkülönítjük.
Erre az esetre 2 helyiséget rendeztünk be kollégiumhoz tartozó épületekben, melyek el vannak szigetelve az ottani belső élettértől.
-     Erről a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk. Az ő kötelessége az érintett gyermek lehető legrövidebb idő alatt történő hazaszállítása.
-     Az estleges torlódások elkerülése érdekében a kollégiumi tanulók testhőmérsékletét a kollégium elhagyása előtt megmérjük.
Az ő esetükben is az előzőhöz hasonló a protokoll. (elkülönítés-értesítés-hazaszállítás)

Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján biztosan állíthatom, hogy ezt a feladatot is meg fogjuk oldani. Köszönjük a szülők eddig tanúsított megértését, türelmét, felelősségteljes viselkedését! Ezt tapasztalva néhány, az elkövetkező időszakra vonatkozó kérést fogalmazok meg:

-     Adják meg (erősítsék meg) az osztályfőnököknél az értesítendő személy nevét, telefonszámát!
-     Lázas, hőemelkedéssel küzdő, vagy bármilyen akut betegség tüneteit mutató gyermeket ne engedjék/hozzák iskolába! Ez a foglalkoztatottakra is érvényes!
-     Nem lehet kötelezővé tenni, illetve megtörténtét ellenőrizni, mégis kérem Önöktől, hogy iskolába indulás előtt történjék meg egy otthoni lázmérés. Ezzel sok problémát előznénk meg.

Továbbra is minden erővel a tanév normál módon történő folytatására, majd befejezésére törekszünk.
Bízom benne, hogy a jövőben is a kölcsönös és bizalom jegyében munkálkodhatunk együtt a tanulók/gyermekek előmenetele érdekében!

Köszönettel és üdvözlettel:                                                                   Derczó Tibor intézményvezető

Győr, 2020. 09.28

Joomla templates by a4joomla