facebook_page_plugin

Intézményvezető: Derczó Tibor, tel.: 96/513-601
Pályaválasztási felelős: Birgés Melinda, tel.: 96/513-603

A 2019/2020. tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése
Képzési idő
Felvehető létszám
Osztályszám
Tagozatkód
XLII. Előadó-művészet ágazat
 
29 fő
1
 
Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)
8/4 év
0011
Táncos II. (Kortárs, modern táncos)
5 év
0012
V. Képző- és iparművészet ágazat
 
 
Festő
5 év
0021
Grafikus
5 év
0022
Szobrász
5 év
0023

Iskolánk, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola egy 12/13 évfolyamos iskola, amely alapvetően kétprofilú, egyrészt a táncművészetre, másrészt a képzőművészetre specializálódott.

Táncművészeti képzés
Az iskola táncművészeti tanszakán professzionális klasszikus balett-táncos, valamint kortárs, modern táncos képzés folyik (1-4. évfolyam előkészítő, 5-12. évfolyam klasszikus balett szakképzés, 9-13. évfolyam kortárs-modern szakképzés). Magas óraszámban klasszikus balettot tanulnak a diákok, amely modern balett tanításával egészül ki. Fejlődésüknek megfelelően vesznek részt Bevezetés a tánctörténetbe, Klasszikus balett, Spicc, Kortárs-modern technikák, Kreatív módszerek, Művészetek története, Zeneismeretek, Képességfejlesztés, Színészmesterség, Klasszikus pas de deux, Repertoire, Néptánc, Társastánc, Színházi tánc, Anatómia, Színpadi gyakorlat, Tánctechnikai specializáció tanulásában.

A sikeres érettségi és szakmai vizsga után Táncos II. szakképesítést kapnak a diákok. Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá egyéb művészeti és kulturális foglalkozású munkakör betöltésére képesít.

Táncos II. - klasszikus balett-táncos (OKJ: 54 212 09; Iskolai kódszáma: 0011)
A klasszikus balett-táncos egyetemes műveltséggel, az akadémikus balett magas fokú tánctechnikai tudásával rendelkezik, valamint előadó-művészeti képessége birtokában színpadi szóló vagy kartáncosi feladatok ellátására képes hivatásos művész.

Táncos II. – kortárs, modern táncos (OKJ 54 212 09; Iskolai kódszáma: 0012)
A kortárs, modern táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadói képességgel rendelkező művész, aki alkalmas színpadi szóló vagy kartáncosi feladatok előadására, ismeri a XX. században megjelenő és önálló műfajként kiteljesedő tánc formanyelveit.

Képzőművészeti képzés
A képzőművészeti tanszakon az 5 éves képzés a mesterségbeli tudás megtanítására, a klasszikus képző- és iparművészeti alapozásra, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve grafika, szobrász, festő szakági felkészítésre vállalkozik. A diákok főbb szakmai alaptárgyai: Művészettörténet, Rajz, festés, mintázás gyakorlat, Anyagismeret, Tervezés és gyakorlat, Szakelmélet, Szakgyakorlat
A sikeres érettségi és szakmai vizsga után Festő, Grafikus, Szobrász szakképesítést kapnak a diákok. Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá dekorációs festő munkakör betöltésére képesít.

Festő (OKJ: 54 211 03; Iskolai kódszáma: 0021)
A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi-festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el.
Az előzetesen felmért, megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítése után elkészíti a szakmai feladatok tervvázlatait, majd ezeket széleskörű esztétikai és technikai ismeretek birtokában kivitelezi, a múlt hagyományainak, a kor vizuális nyelvezetének figyelembe vételével alkalmazza a szükséges elméleti és szakmai ismereteket.

Grafikus (OKJ: 54 211 04; Iskolai kódszáma: 0022)
Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetesen megbeszélt követelmények, elképzelések rögzítése után önállóan elkészíteni a szakmai feladatok tervvázlatait, azok variációit, majd kivitelezni a kész munkát, birtokolva és alkalmazva a szükséges elméleti, informatikai és szakmai ismereteket.

Szobrász (OKJ: 54 211 07; Iskolai kódszáma: 0023)
A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajzi, plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat.

A szobrászatban használatos anyagokból (anyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) megmintáz (kifarag, vés, domborít) ornamentális (díszítő jellegű) formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. A plasztikai feladatok megmintázása előtt elkészíti rajzban a terveket, vázlatokat, a feladattól függően pozitív-negatív, illetve sokszorosító formákat, eljárásokat használ. A plasztikákat, formákat kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.

Táncművészeti képzés Felvételi követelményei

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

 • Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (max. 100 pont).
 • Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
 • Alkati-fizikai alkalmassági vizsgálat, amely a ritmus- és stílusérzék, mozgásmemória, muzikalitás, koordinációs készség vizsgálatából áll, valamint felméri az előképzettséget. A klasszikus balett-táncos szak a 8 évfolyamos általános iskola 5. évfolyamától a szakgimnázium évfolyamáig tart. Becsatlakozási lehetőség előképzettség megléte mellett a 9. évfolyamra történhet. A kortárs, modern táncos szakképzés 5 évfolyamos. Becsatlakozási lehetőség a 9. évfolyamra történhet. Előképzettség szükséges.
 • A osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont).
 • Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

 • Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:
  2019. február 21. (csütörtök) 13.00 óra,
  pótnap: 2019. február 28. (csütörtök) 13.00 óra

Képzőművészeti képzés felvételi követelményei

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

 • Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (max. 100 pont).
 • Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
 • Képességvizsgálat (manuális készség, kreativitás, látásmód): helyszíni rajzként egy portrét kell készíteni modellről, A3-as méretben, szabadon választott technikával, továbbá az otthon készült rajzok (egy mappában, névvel ellátva: tanulmányrajzok, csendéletek, önarckép, referenciaanyagok, a szaknak megfelelő tárgyak) kerülnek elbírálásra.
 • A osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont)
 • Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:
2019. február 21. (csütörtök) 9.00-12.00 vagy 13.00-16.00,  

pótnap: 2019. február 28. (csütörtök) 9.00-12.00

A felvételi tájékoztatók dokumentuma letölthető:

Joomla templates by a4joomla