facebook_page_plugin

Tájékoztató a Cziráki Lajos vizuális kultúra megyei tanulmányi versenyről

A 2018/19-es tanévben a versenyt a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium hirdeti meg.
A tanulók négy kategóriában versenyeznek:
Kategóriák:
I. kategória: Az 1–4. évfolyamos tanulók élmények ábrázolásával, elbeszélések, versek illusztrációival pályázhatnak. (Az alkotás mérete és technikája szabadon választott.)
II. kategória: Az 5–6. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk. (A rajztagozatos tanulók külön versenyeznek.)
III. kategória: A 7–8. évfolyamos tanulók számára kétfordulós (!) feladatmegoldó versenyt hirdetünk. (A rajztagozatos tanulók külön versenyeznek.)
Újdonság! Vigaszági kategória: csak a 7-8. évfolyamon!
IV. kategória: A 9–13. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk. (A képzőművészeti iskolás tanulók külön versenyeznek.)

Az alapfokú és a középfokú iskolák választható témái és a feldolgozás formátumára vonatkozó tudnivalók a versenykiírásban olvashatók.
Kérjük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe: 1-2. évfolyamos tanuló max. 2 db pályaművel versenyezhet. A 3-4. évfolyamosok 50x70 cm-es tablót készítenek 2-3 más-más technikájú alkotással. Kérjük, hogy csak a házi versenyeken legjobbnak ítélt műveket juttassák el hozzánk.
Beküldési határidő (minden kategória esetén): 2019. február 1. péntek
Figyelem! Új kérésünk van, a gyorsabb szervezéshez:
A pályamunkákat tartalmazó csomagban kérjük, legyen benne jól látható helyen, egy kísérő leltár, amelyen legyen rajta az iskola neve, postai címe, email címe, a felkészítő rajztanár elérhetősége, saját telefonszáma és email címe is. A kísérő leltárt kérjük nyomtatott és digitális változatban is (Word formátumban), email címre küldve: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Amelyik munkához nem érkezik kísérő leltár, digitálisan, és nyomtatott formában is, nem tekintjük nevezésnek!


A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen, a megjelölt határidőt pontosan figyelembe véve: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére.(portán hagyható)
Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona,  30/360-0482,
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyi tanulmányi versennyel kapcsolatosan a következő információkat szeretnénk eljuttatni hozzátok:

Az 1-4. ÉVFOLYAM tanulói a gyermekek számára írt elbeszélések, versek, mesék, mondák illusztrációjával pályázhatnak. Lehetőség szerint kapcsolódjon az 5-6. osztályosok témájához, a fák, ágak, gyökerek világához. A méret és a technika szabadon választható.
1-2. évfolyam: Egy-két alkotással versenyezhetnek.
3-4. évfolyam: Készítsenek 50x70 cm nagyságú tablót 2-3 alkotással, de ezek más-más technikával készüljenek. 1 tablón csak 1 tanuló munkái szerepeljenek.
A házi versenyt, a munkák előzsűrizését ne felejtsétek el! Csak azokat a munkákat küldjétek el, ami ezen a szűrőn „átment”.
Eredményhirdetés: 2019. március 06.

5-6. ÉVFOLYAM:
Téma: 1. A fák, ágak, gyökerek
A komplex megoldás két részből áll:
1. A természeti forma grafikus elemzése (tanulmányrajzok, vázlatok, mozgásfázisok…stb. készítése).
Színtani elemzések. Formaredukciók, dekoratív felületek tervezése. A fa, ág, gyökér
motívum képbe komponálása. Forma és színtani elemzések rajzi dokumentációja. A
tárgykészítés mozzanatai …stb.
2. A komplex feladat egy elemének kivitelezése a tanuló által választott anyagból (tárgyalkotás). A tanuló elkészítheti a választott formát, tovább fejlesztheti más figurává, felhívhatja a figyelmet a környezettudatos magatartásra, konstruálhat makettet, de még sokféle megoldás lehetséges a formaválasztástól függően
Téma: 2. Korstílusok gyermekszemmel (az őskortól a reneszánszig választható).

A feladat rajzi dokumentumait kérjük elhelyezni fotókartonon, melynek mérete a rajzi dokumentáció részletességétől függően 50*70, illetve 70*100cm (középen összehajtható).

7-8. ÉVFOLYAM:
Téma: 1. Az én vállalkozásom
A komplex feladat két részből áll:
1. A tervezés, a kivitelezés folyamatának portfóliószerű bemutatása. Tanulmányrajzok, nézeti rajzok, axonometrikus ill. perspektívikus szerkesztések, folyamatábrák, látványterv a vállalkozáshoz kapcsolódó formákról, logójáról,épületről, a formák és a színek kapcsolata. (levélpapír, névjegykártya, étlap..stb) A formák és a környezet összefüggései.

A feladat megoldásakor felhasználhatók a művészettörténeti, iparművészeti, technikatörténeti ismeretek, gyűjtőmunkák. A számítógépes ismeretekkel rendelkező tanulók alkalmazhatják ezeket az ismereteiket is.

Téma 2. Korstílusok gyermekszemmel (a barokktól napjainkig választható).

Nem feltétel a versenyen való részvételhez, de készíthető, tárgyi dokumentum. Ezek lehetnek a vállalkozás tárgyai, a tanuló által alkotott, megtervezett makett az épületről, berendezéseiről…stb. A tárgyalkotáshoz felhasznált anyagokat a tanuló választhatja meg.
A feladat rajzi dokumentációját kérjük elhelyezni egy fotókartonon, melynek méretei megegyeznek az 5-6. évfolyamon kiírtakkal.
Beküldési határidő: 2019. február 01. péntek
A tablók elején kérjük, tüntessétek fel a tanuló nevét, iskoláját, felkészítő tanárának nevét.
Az értékelésnél a zsűri a vizuális megfigyeléseknek, elemzéseknek mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, vizuális gondolkodását, kifejező készségét, kreativitását, az ötletességét, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

 

II. FORDULÓ
A legalaposabb, legsikeresebb tablók készítőit hívjuk be a II.. fordulóra a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolába. Az a versenyző, aki bejut a II. fordulóba, külön értesítést kap.
A II. forduló időpontja: 2019. február 22. péntek.
A résztvevőknek gyakorlati feladatot kell megoldani. A tablón elkészített témához kapcsolódóan, egy új szempontsor szerinti alkotást hoz létre A/3-as méretben.
Részletes kiírást a februári meghívó fogja tartalmazni.

VIGASZÁG: Figyelmetekbe ajánljuk, hogy elindítjuk a vigaszági versenyt a 7.-8. évfolyamon, ami annyit jelent, hogy nem készít tablót a versenyző, hanem egy, a korosztályi témához kapcsolódó rajzot küld be A/3-as méretben, (tetszőleges technikával), amit rajztanára a házi versenyben a legjobbnak ítél. Ezzel benevez a II. fordulóra, ami az előzőekben taglalt helyszínen történő rajzverseny. Amennyiben a zsűri behívja a versenyzőt, továbbjutott.


Eredményhirdetés: 2019. március 07.

Középiskola

A középiskolásoknak idén is az OKTV kiírásához kapcsolódó pályázatot írunk ki,
„Világló hagyomány” címmel.
Határainkon átívelő tájegységeink népeinek tárgyi és szellemi értékei, mindennapi gyakorlati és díszítő tevékenysége, valamint történetei, szokásai, dallamai, táncai rendkívül gazdagok
voltak. Mióta ez a világ egyre jobban a múltba merül, nem hagyja nyugodni a művészeket, így a kép- és tárgyalkotókat sem a vágy, hogy mindebből, amit lehet, megmentsenek, megőrizzenek, és ha lehet, beépítsenek a jövőnkbe. Mindez versenyzőink számára is izgalmas, méltó és kihívó feladat, akár úgy, hogy saját környezetüknek valamilyen néprajzi elemét dolgozzák fel. Külön kategóriában versenyeznek a művészeti iskolák.

5 kategóriában versenyezhet:
1. fotó
2. grafika
3. képregény
4. festmény
5. szobrászat, tárgytervezés, iparművészet

 1-4. kategóriában: Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos ismereteit, érzéseit, mondanivalóját. Az alkotások megidézhetik valamelyik tájegység népi életének, kultúrájának, mindennapjainak és ünnepeinek tárgyi és szellemi örökségét. A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhető grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, fotó, plasztika. Készíthető mű a kortárs képzőművészet műfajaiban is, így beküldhető pl. environment, installáció grafikai minőségű terve vagy az elkészült alkotás fotódokumentációja. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb öt darabból állhat.

A képregényhez: A szellemi népi kultúra (népszokások, hiedelemvilág, népköltészet, zene, tánc stb.) szabadon választott témájából készítsen képregényt. A megközelítés lehet komoly, de humoros is. A fekete-fehér tónusos vagy színes képregény mérete legfeljebb három A/3-as álló vagy fekvő oldalból állhat, a cím és szöveg stílusa illeszkedjen a képek stílusához. Készülhet szabadkézzel és/vagy számítógéppel.

A szobrászat, tárgytervezés, iparművészethez: Készítsen olyan használati tárgyat, eszközt, öltözéket, öltözék-kiegészítőt, vagy iparművészeti alkotást (kerámia, textil, ékszer stb.), amely valamilyen, a népi kultúrából átvett, jellemző dologra, tárgyra, anyagra, technikára, mintakincsre épül, ezt alakítja tovább kreatív módon, a mai kor igényének is megfelelően. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. Beadandó: Az alkotott tárgy látszati és tervrajza (az anyagok és szerkezet jelölésével), valamint maga a tárgy, vagy anyagszerű térbeli modellje.

Joomla templates by a4joomla