facebook_page_plugin

GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM
9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5-6.

Tel.: 96/513-600
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
OM azonosító: 030725
Intézményvezető:
Derczó Tibor, tel.: 96/513-601
Pályaválasztási felelős: Birgés Melinda, tel.: 96/513-603 (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A 2021/2022. tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tanulmányi terület kódja

Művészetek

 

34 fő

        2

 

Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)

8/4 év

0011

Táncos II. (Kortárs-modern táncos)

5 év

0012

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)

5 év

0021

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) Grafikus

5 év

0022

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász)

5 év

0023

Táncművészeti képzés

Az iskola táncművészeti tagozatán professzionális klasszikus balett-táncos, valamint kortárs-modern táncos képzés folyik (1-4. évfolyam előkészítő, 5-12. évfolyam klasszikus balett szakképzés, 9-13. évfolyam kortárs-modern tánc szakképzés). Magas óraszámban klasszikus balettot tanulnak a diákok, amely modern balett tanításával egészül ki. Fejlődésüknek megfelelően vesznek részt Bevezetés a tánctörténetbe, Klasszikus balett, Spicc, Kortárs-modern technikák, Kreatív módszerek, Zeneismeretek, Képességfejlesztés, Színészmesterség, Klasszikus pas de deux, Repertoire, Néptánc, Anatómia, Tánctechnikai specializáció tanulásában.

A sikeres érettségi és szakmai vizsga után Táncos II. (Klasszikus balett-táncos v. Kortárs-modern táncos) szakképesítést kapnak a diákok.

Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) (Azonosítószám: 4 0215 09; Iskolai kódszáma: 0011)

A klasszikus balett táncos, olyan egyetemes műveltséggel, magasfokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező művész, aki táncegyütteseknél, színházi tánckarokban végzi művészeti tevékenységét, szóló vagy kartáncosi feladatkörben. A táncművészet régi és új alkotásait képes a saját egyéniségével gazdagítva interpretálni a közönség számára.

Táncos II. (Kortárs- modern táncos) (Azonosítószám: 4 0215 09; Iskolai kódszáma: 0012)

 A kortárs-modern táncos tevékenységét a kortárs-modern tánc, a színpadi tánc területén fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Balett-társulatoknál, kortárs-modern együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint egyéb színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az amatőr táncművészeti élet színterein is.

Képzőművészeti képzés

A képzőművészeti tagozaton az 5 éves képzés a mesterségbeli tudás megtanítására, a klasszikus képző-és iparművészeti alapozásra, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve grafikus, szobrász, festő szakirányú felkészítésre vállalkozik. A diákok főbb szakmai alaptárgyai: Művészettörténet, Rajz, festés, mintázás, Anyagismeret, Tervezés és gyakorlat, Szakelmélet, Szakgyakorlat, Prezentáció.

A sikeres érettségi és szakmai vizsga után Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő v. Művészeti grafikus v. Szobrász) szakképesítést kapnak a diákok.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) (Azonosítószám: 4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0021)

A festő széleskörű rajzi- és képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy alkotó módon valósítja meg. Önálló vagy alkalmazott festészeti tevékenységét önállóan vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja. (Terv)pályázaton vesz részt, pályázati munkáját, szakmai munkásságát digitális prezentációval be tudja mutatni vagy portfólióval bemutatja. Megrendelőivel és szakmai partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Kiállítást rendez, szakmai munkájának installálását a hely, illetve a kiállítási koncepcióhoz igazítja.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) (Azonosítószám: 4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0022)

 A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) (Azonosítószám: 4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0023)

 A szobrász széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, szobrásztörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a szoborkészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, önállóan, alkotó módon valósítja meg. Szoborkészítés során egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat. Egyéni elképzelés vagy a megrendelés szerint, a szobrászat különféle műfajaiban tervez, képes kézi és gépi eljárással plasztikát készíteni. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt plasztika gipszmodelljét és sokszorosító formáit. Végigviszi vagy összehangolja a szoborkészítés egyes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja.

Felvételi követelmények

Táncművészeti képzés

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

  • Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (m 100 pont).
  • Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
  • Alkati-fizikai alkalmassági vizsgálat, amely a ritmus- és stílusérzék, mozgásmemória, muzikalitás, koordinációs készség vizsgálatából áll, valamint felméri az előképzettsé A klasszikus balett-táncos szak a 8 évfolyamos általános iskola 5. évfolyamától a szakgimnázium 12. évfolyamáig tart. Becsatlakozási lehetőség előképzettség megléte mellett a 9. évfolyamra történhet. A kortárs-modern táncos szakképzés 5 évfolyamos. Becsatlakozási lehetőség a 9. évfolyamra történhet. Előképzettség szükséges.
  • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont).
  • Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dön

Képzőművészeti képzés

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

  • Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (m 100 pont).
  • Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
  • Képességvizsgálat (manuális készség, kreativitás, látásmód): helyszíni rajzként egy portrét kell készíteni modellről, A3-as méretben, grafit technikával; kreatív feladat teljesítése; továbbá az otthon készült rajzok (egy mappában, névvel ellátva: belső tér grafit, önarckép tükörből grafit, színes csendélet szabadon választott technikával, egyéb saját alkotások) kerülnek elbírálásra.
  • A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont)
  • Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

A pályaalkalmassági vizsgálatok időpontja: 2021. február 27. (szombat) 9:00

A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKRA KÜLÖN MEGHÍVÓT NEM KÜLDÜNK.

A fenti felvételi tájékoztató letölthető dokumentuma:

Testhőmérséklet-mérés.jpg

A kormány döntése alapján a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től kötelező lesz a foglalkoztatottak és a diákok testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében a foglalkoztatottak és a nagykorú tanulók csak akkor tartózkodhatnak az intézményben, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. Kiskorú tanuló esetén, ha ez az érték eléri, vagy meghaladja a fent említett értéket, akkor azt a többi tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell!

A jogszabály előírja, hogy a tanulót kísérő nagykorú személy a kialakított testhőmérséklet-mérő pontig léphet be. Ez nálunk egybeesik a fertőtlenítő pontokkal, így az intézmény területére a foglalkoztatottakon és diákokon kívül továbbra sem léphet be senki, (kivétel intézményvezetői engedéllyel, előre megbeszélt időpontban, rendkívül fontos, személyes találkozást igénylő esetben)!
A maszk viselésére, egy ezzel ellentétes intézkedés bevezetéséig, továbbra sem kötelezünk senkit.

Ezekkel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

-     A testhőmérséklet-mérést 2 pedagógus és egy portás végzi maszkban, a fertőtlenítést követően.
-     A foglalkoztatott, vagy a nagykorú tanuló a fent említett érték esetén vissza kell, hogy forduljon.
-     Kiskorú tanuló esetén (amennyiben a szülő nem várja meg a mérés eredményét az iskola előtt) a gyermeket elkülönítjük.
Erre az esetre 2 helyiséget rendeztünk be kollégiumhoz tartozó épületekben, melyek el vannak szigetelve az ottani belső élettértől.
-     Erről a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk. Az ő kötelessége az érintett gyermek lehető legrövidebb idő alatt történő hazaszállítása.
-     Az estleges torlódások elkerülése érdekében a kollégiumi tanulók testhőmérsékletét a kollégium elhagyása előtt megmérjük.
Az ő esetükben is az előzőhöz hasonló a protokoll. (elkülönítés-értesítés-hazaszállítás)

Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján biztosan állíthatom, hogy ezt a feladatot is meg fogjuk oldani. Köszönjük a szülők eddig tanúsított megértését, türelmét, felelősségteljes viselkedését! Ezt tapasztalva néhány, az elkövetkező időszakra vonatkozó kérést fogalmazok meg:

-     Adják meg (erősítsék meg) az osztályfőnököknél az értesítendő személy nevét, telefonszámát!
-     Lázas, hőemelkedéssel küzdő, vagy bármilyen akut betegség tüneteit mutató gyermeket ne engedjék/hozzák iskolába! Ez a foglalkoztatottakra is érvényes!
-     Nem lehet kötelezővé tenni, illetve megtörténtét ellenőrizni, mégis kérem Önöktől, hogy iskolába indulás előtt történjék meg egy otthoni lázmérés. Ezzel sok problémát előznénk meg.

Továbbra is minden erővel a tanév normál módon történő folytatására, majd befejezésére törekszünk.
Bízom benne, hogy a jövőben is a kölcsönös és bizalom jegyében munkálkodhatunk együtt a tanulók/gyermekek előmenetele érdekében!

Köszönettel és üdvözlettel:                                                                   Derczó Tibor intézményvezető

Győr, 2020. 09.28

Joomla templates by a4joomla